Po vykonaní všetkých plánovaných rekonštrukčných prácach v dome a na dome príde na rad aj exteriér domu. Po najnutnejších úpravách ako vyrovnanie pozemku, odstránenie všetkých nepotrebných častí stavebného materiálu a podobne stojíte pred otázkou, akým spôsobom urobiť chodníčky okolo domu, ako urobiť napríklad státie pod auto, podlahu v altánku alebo na terase. Možnosti sú rôzne. Jednou z nich je aj pokládka dlažby. Pokládka dlažby nie je taká jednoduchá akoby sa možno na prvý pohľad mohlo zdať. Pri pokládke treba dodržať určitý postup, no to nie je jediné tajomstvo úspechu. Preto treba požiadať o pomoc odbornú firmu, ktorá vám dlažbu položí tak, aby aj v budúcnosti slúžila, aby bola pekná, nevydúvala sa, hlavne aby robila radosť.

Postup pri pokládke dlažby

Jednoduchá pokládka dlažby
Firma na pokládku dlažby

Pri pokládke dlažby platí tzv. zlaté pravidlo: dlažba je len taká dobrá aký dobrý je podklad. To znamená, že odborný pracovník nielen že vie do akej hĺbky kopať a aký druh materiálov použiť ale aj treba posúdiť, čo sa nachádza v okolí miesta, kde sa bude dlažba ukladať. Napríklad ak máte v okolí dreviny, ktoré majú afinitu k vysoko položeným koreňom, môže sa stať, že časom budú korene dlažbu vytláčať, nech je položená akokoľvek dobre. Práve z týchto dôvodov je nevyhnutné prvotné posúdenie celého terénu až potom sa pustiť do práce. Zjednodušene napísané: v prvom rade je potrebné vykonanie výkopových prác. Pre spevnenie chodníkov pre jednoducho zaťažený povrch postačuje hrúbka cca 20 cm. Pri silnejšie zaťažených dopravných plochách sa požaduje hrúbka okolo 30 – 40 cm. Tu je dôležitá aj hrúbka zrnitosti štrku. Štrk je potrebné po uložení rovnomerne rozmiestniť a zhutniť príslušným zariadením. Na spevnený podklad s nanesie cca 5 cm drvené kamenivo s požadovanou hrúbkou frakcie. Následne sa realizuje pokládka dlažby. Hrúbka dlažby závisí od spôsobu ako bude zaťažená. Po uložení je potrebné vibrovanie a následne zasypanie  pieskom a rozmiestnenie ho do špár. Na ohraničenie chodníkov sa využívajú trávnikové kamenné obruby. Pre viac informácií navštívte nasledujúcu stránku, požiadajte o vypracovanie cenovej ponuky a dozviete sa viac: https://www.polozime.sk/.