Väčšina bytov na Slovensku bolo postavených v 60-tych a 70-tych rokoch. Pravdou ostáva to, že väčšina z nich stále nie neprešla rekonštrukciou. Niektorí majitelia si hovoria, že oni si už nejakým spôsobom vystačia s daným stavom, iní rekonštruujú po kúpe nehnuteľnosti. V každom prípade od výstavby bytov prešlo veľmi veľa času a nie je dobre čakať, kým sa jednotlivé veci v byte pokazia. Dobre je veci riešiť skôr. Rekonštrukciu je možné vykonať jednorázovo alebo postupne. Ideálne je vykonať ju v čase, keď v nehnuteľnosti nikto nebýva aby vlastník nebol rušený prachom, znečistením alebo odbornými pracovníkmi. Rekonštrukcia bytu Bratislava môže byť vykonaná jednou odbornou firmou – na kľúč alebo niekoľkými odborníkmi v nadväznosti jeden na druhého. Rekonštrukcia bytu Bratislava odbornou firmou bude pravdepodobne drahšia ako remeselníkmi, ktorí by túto činnosť vykonali jednotlivo, no sú firmy, ktoré zabezpečia celkovú rekonštrukciu na kľúč. Veľakrát k tomu patrí aj vypratanie pôvodného nábytku, demontáž pôvodného jadra, podlahových krytín a podobne. Takáto firma zamestnáva niekoľkých odborníkov a vie si prácu rozložiť podľa potreby aby jednotlivé práce na seba nadväzovali. Pri zabezpečení niekoľkých odborníkov je potrebné začať murárskymi prácami, vodárom, elektrikármi a potom podľa potreby zabezpečiť brúsenie alebo výmenu podlahy, okien, stierky, maľovanie atď. Firma zabezpečí všetky práce kontinuálne, niektoré dokonca aj s upratovacími prácami a dovezením nového nábytku. Takže po odovzdaní kľúčov sa môžete nasťahovať.

Dokumentácia potrebná pred plánovanou rekonštrukciou

Odborná rekonštrukcia bytu Bratislava
Kedy sa oplatí investovať do rekonštrukcie bytu v Bratislave?

Pred rekonštrukciou bytu Bratislava je potrebné zabezpečiť si potrebnú dokumentáciu. To znamená, že určité práce podliehajú oznamovacej povinnosti na príslušnom stavebnom úrade, iné, zložitejšie podliehajú stavebnému povoleniu. Ak chcete meniť priečky v byte, určite prizvite statika. Statik posúdi, či je daná priečka nosná a či jej odstránenie nepoškodí celkovú statiku domu. Pri premiestnení alebo rekonštrukcii jadra bytu bude potrebný nákres od stavebného inžiniera. O plánovanej rekonštrukcii je potrebné upovedomiť susedov v bytovom dome zverejnením súhlasného stanoviska zo stavebného úradu. Aspoň najbližších susedov sa odporúča upovedomiť aj osobne. Viac informácií o rekonštrukcii bytov nájdete na nasledujúcej internetovej stránke. V prípade záujmu súčasne môžete požiadať o zaslanie cenovej ponuky: https://www.moja-rekonstrukcia.sk/.