V tomto článku vám přiblížíme, co je to jistič a jakou roli v oblasti elektroinstalací hraje. Jistič naleznete v každé nemovitosti, ve které se nachází elektroinstalace, takže jej lze nalézt téměř všude. To, že se jistič nachází v každé budově s elektroinstalací, má velký význam. Jistič má totiž důležitou roli, kterou je odpojení přívodu elektrického proudu v situaci, kdy v elektrickém obvodu dojde ke vzniku přepětí. Díky jističi se tak nestane, že by se do elektrických spotřebičů dostal příliš velký objem elektrického proudu. Pokud by se však jistič v elektroinstalaci nenacházel, mohlo by dojít k poškození elektrických spotřebičů i ke způsobení zranění osob, které se nacházely v jejich blízkosti. 

Z jakých druhů jističů máte na výběr?

Jistič v průmyslu
Provedení jističe

Při aktuální nabídce jističů je k dispozici několik druhů. To, jaký druh jističe je pro vaši elektroinstalaci vhodné použít byste měli konzultovat s odborníkem, který je v oblasti elektroinstalací kvalifikován. Jističe rozdělujeme na základě různých vlastností, jako je například jejich přizpůsobení na velikost proudu. Na základě tohoto dělení rozlišujeme jističe drobné, střední a velké. Počty pólů, na které jsou jističe přizpůsobeny, nám umožňuje rozdělit je na jedno nebo třípólové jističe. Jističe lze ovládat různými způsoby, a to pneumatickým pohonem, elektromotorickým pohonem nebo je můžeme ovládat ručně. Na základě způsobu ovládání jističe jej lze zařadit do další kategorie dělení jističů. Typ spouště, na jejímž základě jistič funguje, je také jedním z důležitých údajů, které při dělbě jističů máme. Jistič lze spustit tepelně nebo pomocí zkratu. Právě na základě typu spouště můžeme jističe rozdělit na jističe s tepelnou a jističe se zkratovou spouští. 

Instalaci jističe svěřte do rukou odborníka

Instalace jističe, jakož i převážná část ostatních prací v oblasti elektroinstalací, vyžaduje přítomnost osoby, která je v oblasti elektroinstalací vzdělaná a zkušená. Pro provádění prací v oblasti elektroinstalací je vhodné mít vzdělání a také zkušenosti, díky kterým může veškerá práce proběhnout hladce. Pokud v oblasti elektroinstalací vzdělaní nejste as takovou prací nemáte zkušenosti, obraťte se na odborníka. O instalaci jističe i další elektroinstalační práce se pro vás s radostí postarají odborníci, které najdete na internetové stránce https://www.legrand.cz/