Súčasťou každého bývania je aj pozemok. Majiteľovi nehnuteľnosti patrí minimálne ten, ktorý sa nachádza pod danou nehnuteľnosťou a v mnohých prípadoch, predovšetkým pri rodinných domoch mu patrí aj prislúchajúca záhrada. Vlastníctvo pozemku môže človek nadobudnúť dedičstvom, kúpou alebo darovaním. Jeho správnemu vymeraniu a vytýčeniu sa venuje geodet Bratislava. Preto ešte predtým, než začnete na pozemku niečo stavať a užívať ho, mali by ste si preveriť či naozaj patrí vám a či sa vaša mienka zhoduje so záznamom v katastri.

Geodet (Bratislava) zohráva dôležitú úlohu vo všetkých častiach realizácie výstavby domu

Geodet Bratislava je odborník na vytyčovanie hraníc pozemku
Výber geodeta v Bratislave nenechávajte na náhodu

Zvažujete kúpu pozemku a nie sú jasné jeho hranice? Alebo plánujete postaviť nový dom a nie ste si istý pokiaľ siaha vaša parcela? Oslovte odborníka na vymeriavanie pozemkov, je ním geodet v Bratislave. Jeho práca pozostáva aj z realizácie v teréne. Teda na konkrétnom pozemku premeria potrebné vzdialenosti a fyzicky vyznačí presné ohraničenie. A tieto svoje zistenia následne spracuje v kancelárii, kde ich zakreslí a zdokumentuje. Teda na základe podkladov z katastra nehnuteľností vám geodet z Bratislavy presne určí hranice vášho pozemku a vy si môžete následne bez problémov na nich postaviť oplotenie. Práca geodeta v Bratislave je najviac využívaná pri budovaní novostavby. Práve s ňou sa spája náročná administratíva, ktorá si vyžaduje aj podklady od geodeta v Bratislave. Ešte pred samotnou výstavbou je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu stavby, ktorá zohľadňuje tzv. polohopisný a výškopisný plán v ktorom geodet v Bratislave zameriava terén, určuje presné hranice pozemku a polohopisné prvky na ňom. Po vypracovaní projektovej dokumentácie na začiatku realizačnej fázy vytyčuje geodet v Bratislave priamo na stavenisku priestorovú polohu stavby a na jej základe môžu ťažké stroje zahájiť stavebné práce. Vo fáze kolaudácie má geodet v Bratislave tiež významnú úlohu, pretože musí doložiť geometrický plán ako aj zvyšné časti geodetickej dokumentácie.

Nie ste si istí ohraničením vlastného pozemku? Oslovte geodeta

Ak plánujete výstavbu nového domu, tak je vaša spolupráca s geodetom v Bratislave nevyhnutná. Od jeho skúsenosti a šikovnosti bude záležať aj to ako váš projekt bude napredovať, preto pri výbere geodeta v Bratislave postupujte rozvážne a nepodcenujte úroveň jeho skúsenosti. Ak hľadáte profesionála v tejto oblasti, tak vám môžeme odporučiť internetovú stránku, na ktorej nájdete skutočného odborníka. Navštívte https://www.dobra-stavba.sk/.